Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Administracions públiques Sant Guim de Freixenet Lleida

Josep Mercadé Mateu

Una de les tasques principals de la Regidoria durant la legislatura ha estat la promoció econòmica i la implantació industrial. Els nombrosos habitatges nous iniciats a Sant Guim durant aquests últims anys fa necessària una aposta forta per a la promoció econòmica i les noves implantacions industrials, que han de permetre un equilibri, i que el municipi de Sant Guim de Freixenet no es converteixi en un poble dormitori.

Polígon industrial La Vaqueria: Aquest creixement industrial compensarà el creixement urbà facilitant nous llocs de treball i així mateix permetrà arrencar altres plans industrials. Aquesta implantació marcarà un abans i un després en el futur econòmic del nostre poble.

Algunes de les empreses consolidades al poble experimenten actualment creixements i ampliacions de les seves instal·lacions, com és el cas d'El Pastoret de la Segarra.

Organització de la Fira de l'Ou: L'objectiu es donar a conèixer el nostre poble, els seus productes de qualitat, i la comarca.

Concurs de Pintura Ràpida. (Festa Major).

Calendari i felicitació nadalenca anual del Municipi.

Plànol i guía turística.

Publicitat del Pavelló.

Ajut a l'Associació de Botiguers de Sant Guim.

Pàgina web.

cultura_turisme@santguim.cat