Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Administracions públiques Sant Guim de Freixenet Lleida

AJUT DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DESPESES D'ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENT. ANUALITAT 2017

07/05/2018

La Diputació de Lleida ens ha atorgat un ajut de 7.316,44.-€ en concepte de despeses d'arrendaments i subministraments de l'anualitat 2017.

Hi ha una previsió dels mateixos imports, per les anualitats 2018 i 2019.

http://www.diputaciolleida.cat/