Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Administracions públiques Sant Guim de Freixenet Lleida

Antoni Nogués Llorens

ESPORTS

Que compren les relacions amb clubs esportius, i entitats esportives, activitats esportives extra-escolars, organització de cursets i actuacions esportives, promoció i noves iniciatives, i la gestió del Pavelló Poliesportiu municipal, entre d'altres actuacions pròpies.

Des d'aquesta regidoria, s'ha dinamitzat l'esport donant suport tècnic i econòmic a totes les entitats esportives.

Hem vetllat també pel bon funcionament de les instal.lacions, coordinant les activitats del pavelló, Centre Cívic, ...

JOVENTUT

L'objectiu de la Regidoria és donar suport, assessorament, orientació a tots els adolescents i joves del municipi en els diversos àmbits: ensenyament, treball, formació, salut, turisme, lleure, habitatge, creant canals de participació dels joves en el municipi i potenciant així la vida cultural i social del poble. També s'intenta buscar noves línies d'actuació que ens permetin generar unes dinàmiques i uns serveis adequats per a aquesta població.

Sant Guim compta amb una tècnica de Joventut que informa i intenta solucionar els dubtes i problemes que puguin tenir els joves. També parla amb les associacions i grups que hi ha al poble, per saber què estan fent i oferir-los els seus serveis.

esports@santguim.cat